Logo Taplio

Taplio

Beate Daae Rognli's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Beate Daae Rognli and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Beate Daae Rognli

Beate Daae Rognli

open on linkedin

Kjenner du på slitenhet, hverdags stress, en økende følelse av dårlig samvittighet og en opplevelse av å ikke strekke til? Er takten i hamsterhjulet stadig raskere og det kjennes som om du går på autopilot for å henge med? Ønsker du en hverdag hvor du er mer tilstede i nuet, har overskudd og kjenner på mestring både jobb og privat? Da kan jeg hjelpe deg 🤍 I underkant av 700.000 dagsverk gikk tapt i Norge i 2017 på grunn av slitenhet, i 2022 var tallet steget til over 1,3 millioner. Dette er ikke bærekraftig for individer, organisasjoner eller samfunn. Tematikken er kompleks, og handler om mer enn arbeidsplassfaktorer. Vi er 24 timers mennesker hvor relasjoner, fortid, personlig sammensettning og samfunnet som helhet bidrar med sitt til at stress setter seg i kroppen og over tid fører til utbrenhet når det ikke blir håndtert. Det er her jeg bidrar, i dette utrolige viktige arbeidet med å bevisstgjøre og forebygge. - bistå enkeltindivider og virksomheter med å bevege seg fra sliten til robust ved å utvikle bærekraftige livsrytmer. Er du leder eller medarbeider, med et ønske om å håndtere stresset og slitenheten i livet ditt, da kan jeg hjelpe deg. I møte med deg tar jeg med min erfaringskompetanse som utbrent, forskning, coachingverktøy og 10 års erfaring med å hente frem ressurser og gjøre andre gode fra mitt arbeid innenfor HR. 🍃🍃🍃🍃🍃 «At my most vulnerable, Beates’s thoughtful, warm and gentle coaching prrogram took me by the hand and guided me into insights about myself, exposed unhelpful thought patterns and how to change these into empowering viewpoints on who I am and who I can become. For anyone of the brink of, or already in burnout, I can earnestly and strongly recommend contacting her to get encouragement and guidance into better strength and self nurture, making you once again ready to face life head on». - Fanney F. "We commissioned a two-hour interactive session with Beate on life-work rhythm for our Annual Retreat. This session generated a lot of fruitful discussions and brought together people from across the organisation that otherwise would rarely have conversed. And even better, it seems that this openness continued throughout the rest of the retreat, with more mingling and networking than we typically see. It was exactly what we were hoping for." - Kristin Alsvik, Director of Organisation Development, Simula Research Lab Har du spørsmål eller ønsker å høre mer om hvordan jeg kan hjelpe? Ta kontakt: [email protected] Arbeidsspråk norsk 🇳🇴 engelsk 🇺🇸

Check out Beate Daae Rognli's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free