Logo Taplio

Taplio

Hege Brekke's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Hege Brekke and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Hege  Brekke

Hege Brekke

open on linkedin

🟤 MIN HISTORIE Jeg har bestandig vært nysgjerrig på og opptatt av hva næringslivet kan lære av idretten, samt hva idretten kan lære av næringslivet. I tillegg har jeg hatt et stort bankende hjerte for mental helse, arbeidsglede og prestasjonsutvikling. Vi fortjener alle å opplev mestring og ha det godt på jobben! Jeg har hatt gleden av å inspirere og hjelpe mange team, ledere, medarbeidere, klubber, toppidrettsutøvere, dommere og trenere. Hos meg blir du møtt med tillit, nysgjerrighet, realisme og ærlighet - jeg utfordrer også der det er rett og nødvendig. Jeg har erfart at min kompetanse i kombinasjon med min væremåte og pedagogikk, har vært med på å bidrar til andres utvikling og atferdsendring. Men mine kunder har alltid gjort den viktigste jobben selv! 🟤 OM PROSESSIO Jeg startet Prosessio AS våren 2021, etter flere år i konsulentbransjen. Jeg har erfaring både fra privat og offentlig sektor, samt toppidretten. Jeg har ett stort engasjement for kulturbygging og prestasjonsutvikling. Både innen organisasjoner, team og på individnivå. I tillegg har lang erfaring med mentoring innen mental trening og selvledelse. Min rolle er som oftes å være prosessveileder eller fasilitator ovenfor større grupper eller team. Når jeg har rollen som mentor eller formidler, er jeg opptatt av pedagogikk, hvordan refleksjon, selvinnsikt og læring kan utløses i ønsket atferd hos deg. Jeg bistår ambisiøse mennesker, team og organisasjoner med å nå målene sine. Det som betyr noe for meg, er at du selv tar ansvar for egen utviklingsprosess. Din motivasjon, vilje og handlekraft gjør det mulig å bevege seg fra ambisjon til prestasjon 🌱BOOK GRATIS DIGITAL KUNDEMØTE MED MEG HER🌱 https://www.prosessio.no/book-gratis-kundemote KONTAKTINFORMASJON: Hege Brekke www.prosessio.no mail: [email protected] mobil: +47 95 96 92 96

Check out Hege Brekke's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free