Logo Taplio

Taplio

Kristin Wahl's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Kristin Wahl and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Kristin Wahl

Kristin Wahl

open on linkedin

24 år som rådgiver. Lang og bred erfaring innenfor omstilling/nedbemanning, kurs, teambuilding og rådgivning fra offentlig og privat sektor. Karrierehuset bistår i planlegging og gjennomføring av omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi fasiliterer og gjennomfører karriereveiledning, rådgivning i forbindelse med sluttpakker, lederstøtte, medarbeiderutvikling, kurs, kommunikasjonsrådgivning og bistår i juridiske spørsmål. Vårt mål gjennom hele prosessen er å få de overtallige inn i nytt arbeid. www.karrierehuset.no [email protected]

Check out Kristin Wahl's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free