Logo Taplio

Taplio

Marc Staalman's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Marc Staalman and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Marc Staalman

Marc Staalman

open on linkedin

Ik krijg energie van het bijdragen aan bedrijfsontwikkeling en -groei, waarbij mijn voornaamste kracht ligt bij het uitbouwen van de relatie en de upsell van diensten en/of producten bestaande klanten. Mijn ervaring is dat het ontbreken van een gedegen korte- en lange termijn strategie op basis van een concreet en ambitieus lange termijn doel in veel gevallen de ontwikkeling en groei in de weg staat. Of dit nou een bedrijf of een bedrijfsonderdeel is! Het hiermee op weg helpen van bedrijven of bedrijfsonderdelen op strategisch en uitvoerend vlak is dan ook waar mijn focus ligt. Mijn ruime kennis, ervaring en vele contacten bij distributeurs, fabrikanten en resellers binnen de ICT branche en ook daarbuiten komen hierbij goed van pas. En dan binnen functies als Business Development, Account Management, Product Management, Marketing Management en Operations Management. Interesse in wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met mij op via tel.nr. +31 6 51 25 4888 of via email: [email protected]. ________________________________________________________________________________________ I am energized by contributing to business development and growth, with my main strength being relationship building and upsell of services and/or products to existing customers. In my experience, the lack of a solid short- and long-term strategy based on a concrete and ambitious long-term goal often hinders development and growth. Whether this is a company or a business unit! Helping companies or business units on their way with this on a strategic and operational level is therefore where my focus lies. My extensive knowledge, experience and many contacts with distributors, manufacturers and resellers within the ICT industry and beyond come in handy here. And then with functions such as Business Development, Account Management, Product Management, Marketing Management and Operations Management. Interested in what I can do for your organization? Please contact me at phone no. +31 6 51 25 4888 or via email: [email protected].

Check out Marc Staalman's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free