Logo Taplio

Taplio

Ståle Johansen's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Ståle Johansen and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Ståle Johansen

Ståle Johansen

open on linkedin

Jeg har 20 års erfaring som konsulent og leder fra kunnskapsorganisasjoner innen tjenesteyting-, utdanningssektoren og konsulentbransjen. Jeg har vært med i etableringen av 3 selskaper og har bl.a arbeidserfaring fra Visindi Lederutvikling, AFF, Reaktorskolen og Vikar1. Jeg er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap fra Høgskolen i Bodø, og Integrativ terapeut (psykoterapeut) fra EAG/FPI i Tyskland. Som konsulent har jeg i hovedsak arbeidet med utviklings- og omstillingsprosesser på alle plan. Fra individuell utvikling, gruppeutvikling til utvikling og omstilling av større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Både som leder og som konsulent er jeg opptatt av å engasjere gjennom å skape mening, få folk til å mestre og å sørge for autonomi i arbeidet. Det skape forpliktelse og det forplikter meg. Jeg er sertifisert på en rekke verktøy; bl.a Hogan Assessment Suite, JTI, AFF ledergruppeprofil, AFF 360, AFF Kulturanalyse. Jeg har erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling fra en rekke bransjer; it, bank/finans, landbruk, media/tv, eiendom, salg, offentlige foretak og statlig- og kommunal sektor.

Check out Ståle Johansen's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free