Logo Taplio

Taplio

Torstein Martinsen's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Torstein Martinsen and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Torstein Martinsen

Torstein Martinsen

open on linkedin

🌎 Veileder bedrifter, grupper og enkeltpersoner gjennom krevende endringsprosesser. 🗿 Erfaring med å lede endringsprosesser & omorganiseringer fra bla Simens og Schneider Electric som hhv avd.leder & regionleder. I SE doblet vi engasjement-score i regionen og gikk fra lavest til høyest i Norge på 7mnd. Vi doblet omsetningen i regionen på 2-år og økte engasjementet ytterligere året etter. 🗿 Work-Shops for hvordan grupper og enkeltpersoner kan øke sin prestasjonsevnene uten å jobbe hardere eller stresse. 🗿 Gruppesamtaler, fokus/mindfullness-trening for ledere som ønsker å utvide sitt perspektiv og prestere på et høyere. 🗿 Trener ledere som vil utvikle seg selv og sine ansatte og mestre en coachene lederstil som skaper tillit, selvstendighet og engasjement. 🗿 Helper mennesker snu begrensninger og motstand til potensialer for personlig vekst og suksess. 🗿 Personlige foredrag om hvordan mennesker kan bygge en sterk & sunn mental helse slik at de kan stå støtt i seg selv i møte med livet. 👨‍🍼👩‍❤️‍👨 1-1 veileder for mennesker som ønsker å utvikle et dypt og meningsfullt partnerskap & foreldre som vil ha trygge barn.

Check out Torstein Martinsen's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free