Logo Taplio

Taplio

Agnieszka Engelbrecht's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Agnieszka Engelbrecht and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Agnieszka Engelbrecht

Agnieszka Engelbrecht

open on linkedin

Coś działa? Może działać jeszcze lepiej. Czegoś nie ma? Trzeba to wymyślić. Coś nie działa? Trzeba naprawić. Lubię analizować, szukać nieoczywistych zależności, usprawniać procesy i automatyzować, gdzie tylko się da.

Check out Agnieszka Engelbrecht's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free