Logo Taplio

Taplio

Chadie Hotait's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Chadie Hotait and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Chadie Hotait

Chadie Hotait

open on linkedin

Jag är en modern lärare som är utbildad i den senaste läroplanen GY11. Med ett lärande förankrat i det digitala samt fokus på ett tydligt ledarskap och relationsbyggande har jag nu hittat mitt framgångsrecept. Våra ungdomar är otroligt viktiga, vi får aldrig glömma att de är vår framtid.

Check out Chadie Hotait's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free