Logo Taplio

Taplio

Joanna Golianek's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Joanna Golianek and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Joanna Golianek

Joanna Golianek

open on linkedin

Doświadczony specjalista ds. marketingu i sprzedaży B2B, specjalizujący się w zarządzaniu CRM, integracji danych i optymalizacji procesów. Udowodnione doświadczenie w konfigurowaniu technologii marketingowych, routingu leadów i automatyzacji przepływu pracy. Biegły w tworzeniu pulpitów marketingowych do generowania leadów i śledzenia konwersji. Wykwalifikowany w zakresie wzbogacania danych i tworzenia kampanii - low code/ no code. Dążenie do doskonałości operacyjnej, usprawnianie procesów marketingowych i sprzedażowych B2B. Experienced B2B marketing and sales operations professional specializing in CRM management, data integration and process optimization. Proven expertise in configuring marketing technologies, lead routing and workflow automation. Proficient in creating marketing dashboards for lead generation and conversion tracking. Skilled in data enrichment and no-code/low-code campaign development. Dedicated to operational excellence, enhancing B2B marketing and sales processes.

Check out Joanna Golianek's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free