Logo Taplio

Taplio

Eric Papczun's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Eric Papczun and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Eric Papczun

Eric Papczun

open on linkedin

β–Ί 𝗠𝗬 π— π—œπ—¦π—¦π—œπ—’π—‘: As the founder of InnerActivate, I'm devoted to helping marketing executives, like you, get more done with what you already have by surrounding your team with what's missing. Together we have one goal: maximizing your marketing ROI. β–Ί 𝗠𝗬 𝗦𝗧𝗒π—₯𝗬: Prior to founding InnerActivate, I rose up through the ranks of Performics, one of the largest performance marketing agencies in the world. First as a practitioner, and then eventually as their US President leading a team of 250 that served Fortune 500 brands. My experience there has motivated, and guided me, to build a more integrated, buyer-centric, agile solution for my clients. InnerActivate is built for speed and performance.

Check out Eric Papczun's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free