Logo Taplio

Taplio

Paweł Stachów's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Paweł Stachów and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Paweł Stachów

Paweł Stachów

open on linkedin

Ludźmi i relacjami zarządzam chyba od zawsze. To moja naturalna i skłonność i predyspozycja. Od czasów wczesno harcerskich, żeglarskich przez kolejne stanowiska zawodowe zarządzanie i praca na relacjach zawsze były i są obecne w moich działaniach. Zdecydowanie jestem typem taktyka, a nie strategiem - sprawnie podejmuję decyzje w oparciu o dostępne dane nie unikając odpowiedzialności za nie. Zdolność logicznego myślenia, analizy wyłączonej z subiektywnego punktu widzenia oraz kreatywność połączona z zmysłem improwizacji sprawiają że bez problemu działam w zmiennym środowisku aktywnie reagując i dostosowując się do zmian. W pracy z ludźmi przyświeca mi kilka zasad: Po pierwsze: szacunek i zaufanie. W ten sposób zyskuje się zespół gotowy wskoczyć za przywócą w ogień a to ważne gdy nagle trzeba dokonać niemożliwego. Posługując się analogią z żeglarstwa - nawet jeśli załoga nie wie jak jest cel, ale ufa kapitanowi, łódź bezpiecznie dopłynie do celu. Po drugie: zawsze lubię i chce umieć robić to, co robią moi podwładni. Dzięki temu jest mi łatwiej nadzorować pracę i usprawniać ją tam, gdzie widzę pole dla usprawnień. Po trzecie: aktywne szukanie problemów. W obecnych czasach propaganda sukcesu często maskuje problemy i, niestety, w oparciu o tak zbudowane przekazy, raporty, analizy podejmuje się działania, plany, strategie które już u swoich podstaw mają zaburzony obraz rzeczywistego stanu rzeczy. Ja pasjami szukam problemów (czego też wymagam od swoich ludzi) i nie boję się ich raportować, opisywać. To na nich buduję realny obraz sytuacji na którym mogę planować działania i rozwój. Nie lubię tracić czasu na działania pozorne - lepiej w tym czasie zająć się kolejnym projektem :-)

Check out Paweł Stachów's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free