Logo Taplio

Taplio

Robert Jan Dreyer's Linkedin Analytics

Get the Linkedin stats of Robert Jan Dreyer and many LinkedIn Influencers by Taplio.

Want detailed analytics of your Linkedin Account? Try Taplio for free.
Profile picture of Robert Jan Dreyer

Robert Jan Dreyer

open on linkedin

Resultaatgericht en ondernemend, beschik over een uitgebreide ervaring op het gebied van B2B telemarketing, sales, en het ontwikkelen van marketingconcepten. Niet theoretisch, maar hands-on. Pakt zaken aan. Creatief, en met een groot doorzettingsvermogen. Met een plan van aanpak dat leidt tot meetbare resultaten. Soft spoken, humorvol en met het oog scherp op de bal. Met een succesvolle achtergrond als zelfstandig ondernemer en als sales expert is hij een natuurlijke gesprekspartner voor ondernemers die betere salesresultaten nastreven.

Check out Robert Jan Dreyer's verified LinkedIn stats (last 30 days)


Want to drive more opportunities from LinkedIn?

Content Inspiration, AI, scheduling, automation, analytics, CRM.

Get all of that and more in Taplio.

Try Taplio for free